Kontakti

Znanstveni zavod

Predstojnica Znanstvenog zavoda
dr. sc. Katica Jurčević, viša znanstvena suradnica
e-pošta
Viša stručna savjetnica u Znanstvenom zavodu
dr. sc. Natasha Kathleen Levak
e-pošta
Viša stručna savjetnica u Znanstvenom zavodu
dr. sc. María Florencia Luchetti

e-pošta

Ureda za projekte i znanstvenu suradnju

Voditeljica Ureda za projekte i znanstvenu suradnju
Tea Cacović, mag. phil. et soc.
e-pošta
Stručna suradnica u Uredu za projekte i znanstvenu suradnju
Sara Paraga, mag. croat.
e-pošta

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS