Projekt E-tandem

Projekt E-tandem je online metoda učenja kroz suradnju putem chat rooma i Skypea kojoj je svrha olakšati razvoj ispitivačkih vještina kod učenika i njihovo razumijevanje karakternih crta povezanih s razvojem radnje u narativima. Projekt će trajati 13 tjedana kroz koje će se provoditi aktivnosti za svaku tandem grupu uključenu u projekt. Ovaj projekt specifično istražuje koristi uporabe E-tandem metode za razvoj učeničkih ispitivačkih vještina i razumijevanja karakternih crta povezanih sa sadržajem radnje u pričama. Osnovne škole (u Vukovaru, Zagrebu, na Visu i u Austriji) koje sudjeluju u projektu formirat će online timove. Računalno posredovani komunikacijski web alati poput Moodle chat rooma omogućuju nastavnicima i učenicima olakšan pristup radu u virtualnim timovima s drugim školama stvarajući tako ciljanu skupinu za rad. Projekt omogućuje znanstvenicima, roditeljima, nastavnicima i učenicima suradnju tijekom obavljanja određenih zadataka, izgradnju odnosa, širenje perspektive i dijeljenje ideja. Omogućuje razrednim učiteljima da rade međusobno kao zajednica kako bi osnažili svoj profesionalni razvoj, kao i ishode učenja za svoje učenike služeći se računalnom tehnologijom. Roditelji će biti uključeni na način da sudjeluju u projektnom sastanku tijekom kojega će se upoznati s ciljevima i metodama te strategijama za korištenje ove metode kod kuće kako bi mogli analizirati pritom koristeći otvorena i zatvorena pitanja.

Ciljevi programa
Ovaj projekt koristi E-tandem kritičko razmišljanje kao metodu kojom će:
1) olakšati razvoj vještina kritičkog razmišljanja kod učenika razvijanjem njihovih ispitivačkih vještina,
2) pružiti stručno usavršavanje nastavnicima u korištenju ICT-a u njihovim učionicama kroz trening i stvaranje virtualnih zajednica za praksu,
3) olakšati razvoj vještina učenika i nastavnika vezanih uz izgradnju i djelovanje u timovima za suradničko učenje kao i učenje i stvaranje virtualnih veza s djecom na drugim područjima,
4) pomoći u razvijanju jezičnih vještina hrvatskoga jezika,
5) kod roditelja unaprijediti razumijevanje uloge istraživanja u obrazovanju i njihove uloge u tom procesu (sudjelovanje i evaluacija na treninzima).

*primjer aktivnosti

Škole u projektu: * American International School Zagreb; Osnovna škola Dragutin Tadijanović, Vukovar; Osnovna škola Vis, Otok Vis; Udruga za poticanje kreativnog razvoja Obzor, Beč

Vajnski suradnici: Paul Burkely – Director of the American International School Zagreb,  Lidija Miletić ravniteljica - Osnovna škola Dragutin Tadijanović, Vukovar, Anela Borčić - ravnateljica Osnovna škola Vis, prof. hrvatskog jezika Adrijana Markon Jurčić - Udruga za poticanje kreativnog razvoja Obzor, u Beču u Austriji.

istraživački tim projekta: 

dr. sc. Natasha Kathleen Levak (Znanstveni zavod Hrvatskih studija)
dr. sc. Katica Jurčević (Znanstveni zavod Hrvatskih studija)
doc. dr. sc. Davor Piskač (Odsjek za Kroatologiju Hrvatskih studija) 

doc. dr. sc. Katarina Dadić (Odsjek za Edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika)
mr. sc. Mateja Župančić (prof. hrvatskog jezika)

Prijava za sudjelovanje/kontakt osoba za prijavu: Natasha Levak na: nlevak@hrstud.hr   


Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS