Znanstveni projekti MZOS (2007-2013)

zProjekti registrirani na Hrvatskim studijima

1.

Hrvatska književnojezična baština (16.-19. st.) u suodnosu s europskom

prof. dr. sc. Branka Tafra

2.

Interkulturalna ishodišta pedagoške misli i odgojnog djelovanja u Hrvata

prof. dr. sc. Marko Pranjić

3. Hrvatski kulturni krajolici izv. prof. dr. sc. Damir Matanović
4. Književnojezični latinizam u franjevačkoj Baštini prof. dr. sc. Pavao Knezović

5.

Znanstvena komunikacija: Uloga znanstvene zajednice i razvoj kurikuluma izv. prof. dr. sc. Blanka Jergović
6. Evolucijski naturalizam i problem moralnog znanja

izv. prof. dr. sc. Tomislav Bracanović

 

 

 

 

 

 

 

 

zProjekti zaposlenika Hrvatskih studija na drugim institucijama

1.

Tradicija u hrvatskoj političkoj komunikaciji (Sveučilište u Zadru)

izv. prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar

2.

Civilna Hrvatska ranog novovjekovlja: društveno-kulturno-politički odnosi (Hrvatski institut za povijest)

prof. dr. sc. Mijo Korade i izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković

3. Znanje i kontekst (Institut za filozofiju) prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak
     
 

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS