Znanstveni projekti MZOS (2007-2013)

zProjekti registrirani na Hrvatskim studijima

1.

Hrvatska književnojezična baština (16.-19. st.) u suodnosu s europskom

prof. dr. sc. Branka Tafra

2.

Interkulturalna ishodišta pedagoške misli i odgojnog djelovanja u Hrvata

prof. dr. sc. Marko Pranjić

3. Hrvatski kulturni krajolici izv. prof. dr. sc. Damir Matanović
4. Književnojezični latinizam u franjevačkoj Baštini prof. dr. sc. Pavao Knezović

5.

Znanstvena komunikacija: Uloga znanstvene zajednice i razvoj kurikuluma izv. prof. dr. sc. Blanka Jergović
6. Evolucijski naturalizam i problem moralnog znanja

izv. prof. dr. sc. Tomislav Bracanović

 

 

 

 

 

 

 

 

zProjekti zaposlenika Hrvatskih studija na drugim institucijama

1.

Tradicija u hrvatskoj političkoj komunikaciji (Sveučilište u Zadru)

izv. prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar

2.

Civilna Hrvatska ranog novovjekovlja: društveno-kulturno-politički odnosi (Hrvatski institut za povijest)

prof. dr. sc. Mijo Korade i izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković

3. Znanje i kontekst (Institut za filozofiju) prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak
     
 

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS