Znanstveni projekti MZOS (2007-2013)

zProjekti registrirani na Hrvatskim studijima

1.

Hrvatska književnojezična baština (16.-19. st.) u suodnosu s europskom

prof. dr. sc. Branka Tafra

2.

Interkulturalna ishodišta pedagoške misli i odgojnog djelovanja u Hrvata

prof. dr. sc. Marko Pranjić

3. Hrvatski kulturni krajolici izv. prof. dr. sc. Damir Matanović
4. Književnojezični latinizam u franjevačkoj Baštini prof. dr. sc. Pavao Knezović

5.

Znanstvena komunikacija: Uloga znanstvene zajednice i razvoj kurikuluma izv. prof. dr. sc. Blanka Jergović
6. Evolucijski naturalizam i problem moralnog znanja

izv. prof. dr. sc. Tomislav Bracanović

 

 

 

 

 

 

 

 

zProjekti zaposlenika Hrvatskih studija na drugim institucijama

1.

Tradicija u hrvatskoj političkoj komunikaciji (Sveučilište u Zadru)

izv. prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar

2.

Civilna Hrvatska ranog novovjekovlja: društveno-kulturno-politički odnosi (Hrvatski institut za povijest)

prof. dr. sc. Mijo Korade i izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković

3. Znanje i kontekst (Institut za filozofiju) prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak
     
 

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS