Prošli skupovi u organizaciji ili suorganizaciji Hrvatskih studija
godina mjesto i datum naziv
2017. Zagreb
4. i 5. prosinca 2017.
Međunarodni stručni skup Partnerski odnos očima psihoterapeuta
Bol na Braču, 10. studenoga 2017. Znanstveni kolokvij Dominikanci i školstvo u Bolu na Braču
Zagreb-Dubrovnik, 9.-11. studenoga 2017. Znanstveni skup o Miloradu Mediniju (16. u nizu Hrvatski književni povjesničari)
Zadar, 27.-31. kolovoza 2017. Informacijska tehnologija i mediji – ljetna škola
Toronto, 6. travnja 2017. Prvi kroatološki kolokvij Perspectives on Croatian Science, Culture and Language
2016. Zagreb, 2. - 4. studenoga 2016. Međunarodni znanstveni skup Odjeci bitke kod Sigeta i mita o Nikoli Šubiću Zrinskom u umjetnosti (glazba, likovne umjetnosti, književnost) organiziran o 450. obljetnici Sigetske bitke (1566.)
Zagreb – Veliki Tabor
27. i 28. listopada 2016.
Međunarodni znanstveni skup Juraj Rattkay (1613.-1666.) i njegovo doba
Križevci, 22. listopada 2016. Drugi znanstveni skup Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća u razdoblju komunizma
Zagreb, 10. - 11. listopada 2016. Znanstveni skup Domovinski rat – mogućnosti znanstvenog pristupa
Zagreb, 30. rujna – 1. listopada 2016. 22nd European Association for Psychotherapy Congress, Autonomy and a Sense of Belonging
Zadar, 26.-31. kolovoza 2016. Informacijska tehnologija i mediji – ljetna škola
Šibenik, 1.-3. srpnja 2016. Drugi Hrvatski iseljenički kongres
Zagreb, 23.- 24. lipnja 2016. Božje postojanje i Božji atributi
Našice, 5. – 6. svibnja 2016. 17. znanstveni skup u nizu „Tihi pregaoci“
Jerolim Lipovčić i njegovo doba u povodu 300. obljetnice njegova rođenja (1716.-2016.)
Zagreb, 4. svibnja 2016. Međunarodni simpozij Paleoradiologija mumija
Zagreb – Varaždin – Čazma, 21. i 22. travnja 2016. Znanstveni skup o Đuri Šurminu (15. u nizu Hrvatski književni povjesničari)
2015. Dubrovnik, 16. – 18. 11. 2015. Četvrta kroatološka konferencija Dubrovnik u hrvatskoj povijesti
Zadar, 8.-10. listopada 2015. 16. znanstveni skup u nizu „Tihi pregaoci“
Sebastijan Slade Dolci i franjevci Provincije sv. Jeronima
Sisak, 19. rujna 2015. Znanstveni skup Kaptolski Sisak 1215.-2015.
Vrbnik, 3.-10. srpnja 2015. Međunarodna ljetna škola hrvatskoga jezika i kulture te poljskoga jezika
Zagreb, 29. lipnja – 1. srpnja 2015. Zagreb Applied Ethics Conference 2015.
Zagreb, 2.-7. lipnja 2015. CECE7 - VIIth European conference on egyptologists.
Egypt 2015: Perspectives of research
2014. Križevci, 25. listopada 2014. Znanstveni skup: Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća u razdoblju komunizma
Zagreb, 18.-20. lipnja 2014. Language, Mind and Knowledge
Zagreb, 6.-7. lipnja 2014. Medijska pismenost u digitalno doba – kulturna, ekonomska i politička perspektiva
Sarajevo, 22. svibnja 2014. 15. znanstveni skup u nizu „Tihi pregaoci“
Fra Stipan Margitić i Bosna Srebrena
Zagreb, 16.-17. svibnja 2014. Aristotle's Physics I
Zagreb – Crikvenica, 24. – 26. travnja 2014. Znanstveni skup o Antunu Barcu
2013.   Zagreb Applied Ethics Conference 2013
  Treća međunarodna kroatološka konferencija: Pavao Ritter Vitezović i njegovo doba
  Tridentska baština: katolička obnova i katolička konfesionalizacija u hrvatskim zemljama
  Tihi pregaoci: Emerik Pavić i franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj
2012.   Identity in the Context of Theoretical and Practical Philosophy
  Jezik Hrvata u Bosni i Hercegovini od Matije Divkovića do danas
  Tihi pregaoci: Opus fra Petra Bakule
  Skradin i Hrvatska u doba Pavla Šubića
  Međunarodni znanstveni skup o Ivi Frangešu
2011.   Tihi pregaoci: Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća
  Uloga riječi i slike u doba vizualnih medija
  New Challenges and Methodological Innovations in European Media Audience Researches
  Druga međunarodna kroatološka konferencija: Hrvati izvan Hrvatske
  Zagreb Applied Ethics Conference 2011
2010.   Međunarodni znanstveni skup o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom
2010.   Aristotle's De Caelo, Book I
2010.   Komunikacija i mediji u krizi
2010.   Tihi pregaoci: Fra Ivan Ančić Dumnjanin, 1624.-1685.
2010.   Metaphysics, Language and Morality
2009.   Prva međunarodna kroatološka konferencija
2009.   Društvena odgovornost, profesionalni integritet i uloga novinara i medija u suvremenom društvu
2009.   Reformacija i njezin odjek u hrvatskim zemljama
2009.   Mediji i društvena odgovornost
2009.   David Hume u povijesnom i suvremenom kontekstu
2009.   Tihi pregaoci: Fra Rafael Levaković
2008.   Novi mediji - nove tehnologije - novi moral
2008.   Perspectives on Russell
2008.   Tihi pregaoci: Lovro Šitović i njegovo doba
2007.   Descartes and Contemporary Philosophy
2007.   Tihi pregaoci: fra Stjepan Zlatović
2006.   Petar Krstitelj Baćić i njegovo vrijeme
2005.   Josip Hamm i njegovo djelo
2005.   Međunarodni znanstveni skup o Vatroslavu Jagiću

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS