Objavljeno: 19. 7. 2017. u 08:41
Darko Čokor

Otvoren je natječaj za upis doktorata na Hrvatskim studijima.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

HRVATSKI STUDIJI

raspisuju

NATJEČAJ

za upis u I. godinu poslijediplomskih doktorskih sveučilišnih studija na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2017./2018.

 1. Filozofija
 2. Kroatologija
 3. Povijest

 

Osnovni uvjeti

 • Uspješno završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij filozofije, ili drugi dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij na Hrvatskim studijima ili drugom visokom učilištu ustrojen u humanističkim ili društvenim znanostima (za doktorski studij filozofije).
 • Uspješno završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij kroatologije (studij hrvatske kulture), ili drugi dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij na Hrvatskim studijima ili drugom učilištu ustrojen u humanističkim ili društvenim znanostima (za doktorski studij kroatologije).
 • Uspješno završen jednopredmetni ili dvopredmetni dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij povijesti ili drugi studij ustrojen u humanističkim ili društvenim znanostima (za doktorski studij povijesti)

 

Posebni uvjeti

 • ukupan prosjek ocjena najmanje 4,00;
 • pristupnici s nižim prosjekom, ali ne nižim od 3,50, moraju priložiti i dvije preporuke (u zatvorenoj omotnici) sveučilišnih nastavnika ili znanstvenika (ne starije od 6 mjeseci);
 • motivacijski razgovor pred povjerenstvom.

 

Upisna kvota

Filozofija: 15 studenata

Kroatologija: 15 studenata

Povijest: 15 studenata

 

Prilozi

 • Prijava na natječaj sa sljedećim podatcima: ime i prezime, adresa, adresa elektroničke pošte, broj telefona ili mobilnoga telefona.
 • Motivacijsko pismo u opsegu od 1500 do 2000 riječi u kojemu je potrebno navesti: razloge prijave na studij, znanstveni interes, okvirni prijedlog teme i plana istraživanja, način financiranja studija, opis uvjeta i trajanja studiranja – u punom radnom vremenu (osobe zaposlene u sustavu znanosti ili visokog obrazovanja, do 3 godine) ili s dijelom radnoga vremena (osobe koje tijekom studija obavljaju neki drugi posao, do 5 godina).
 • Životopis
 • Ovjerena preslika diplome
 • Prijepis ocjena položenih ispita na prethodnoj razini studija
 • Potvrda o hrvatskom državljanstvu (domovnica, preslika) ili druga odgovarajuća isprava (za strance).

Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij traje šest semestara (180 ECTS-bodova).

Sudjelovanje u troškovima studija iznosi 8.000 kuna po semestru.

Prijave na natječaj primaju se od 24. kolovoza do 30. rujna 2017. isključivo poštom na adresu: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Služba za poslijediplomske studije, Borongajska cesta 83d, HR-10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj – poslijediplomski“.

Nepotpune i zakašnjele prijave ne će se razmatrati.

Osnovne informacije o studijima mogu se dobiti na internetskim stranicama Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu: www.hrstud.hr, na telefon (01) 245 7633 ili na adresi elektroničke pošte: poslijediplomski @ hrstud.hr.

U Zagrebu, 12. srpnja 2017.

Klasa: 640-01/17-2/0007

Ur. broj: 380-1/1-17-026

Popis obavijesti

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS