Objavljeno: 9. 1. 2018. u 08:52
Darko Čokor

Izaslanstvo Hrvatskih studija s pročelnikom izv. prof. dr. sc. Mariom Grčevićem na čelu predalo je u petak 5. siječnja 2018. Agenciji za znanost i visoko obrazovanje odgovor Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu na Pismo očekivanja i Akreditacijsku preporuku u postupku reakreditacije Hrvatskih studija.

U sklopu odgovora Agenciji je dostavljeno izvješće o uklanjanju nedostataka, koji su utvrđeni u reakreditacijskim dokumentima s dokazima ispunjavanja uvjeta za nastavak obavljanja djelatnosti visokoga obrazovanja i znanstvene djelatnosti. Među više od 500 isprava, koje su u popratnoj dokumentaciji predane Agenciji, nalaze se: Akcijski plan Hrvatskih studija za razdoblje od 2015. do 2017. godine, Strateški program znanstvenih istraživanja Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 2018. do 2022. godine, odluke sveučilišnih tijela, opći i pojedinačni akti Hrvatskih studija, ugovori, sporazumi, podatci o znanstvenoj produktivnosti nastavnoga osoblja i njihovoj citiranosti u više baza.

Time je okončana prva faza u reformi Hrvatskih studija u sklopu koje je bilo nužno ukloniti nedostatke na koje su ukazivali akreditacijski dokumenti i ispuniti zahtjeve za nastavak obavljanja djelatnosti visokoga obrazovanja i znanstvene djelatnosti. U prvom redu riječ je o postizanju koherentnoga i prepoznatljivoga znanstveno-nastavnoga profila koji Hrvatskim studijima može osigurati primjeren položaj i razvojnu perspektivu u sklopu Sveučilišta u Zagrebu.

Popis obavijesti

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS