Objavljeno: 14. 6. 2018. u 21:17
Administrator

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 14. lipnja 2018. dobitnike Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018. Od 172 rada nagrađeno je čak pet radova koje je predložilo Znanstveno-nastavno vijeće Hrvatskih studija 30. svibnja 2018. Tako je ukupno 18 studenata Hrvatskih studija izabrano za dobitnike Rektorove nagradu za akademsku godinu 2017./18.

Rektorova nagrada je nagrada kojom se nagrađuju najbolji studentski radovi znanstvenoga sadržaja odnosno umjetnička ostvarenja, a dodjeljuje se radi poticanja znanstvenoistraživačkoga i umjetničkoga rada te promicanja studentskoga stvaralaštva.

U kategoriji nagrade za individualni znanstveni rad u području društvenih znanosti Rektorovu nagradu dobivaju: Dora Popović i Jelena Žipovski za rad: Kvaliteta života kod pacijentica koje boluju od raka dojke: uloga depresivnosti, anksioznosti, aleksitimije i obrambenih mehanizama mentorice doc. dr. sc. Lovorke Brajković.

U kategoriji nagrade za individualni znanstveni rad u području humanistički znanosti laureat je: Ante Bećir za rad Bellum intestinum: Trogirska komuna početkom XIV. stoljeća mentora doc. dr. sc. Tomislava Popića.

U kategoriji nagrade za timski znanstveni rad u području društvenih znanosti Rektorovu nagradu primit će: Lovro Borovec, Marko Prpić i Matej Hrupelj za rad: Profesionalizacija hrvatske policije u kontekstu ukupnih reformskih procesa policije u zajednici, i Marga Hajdin, Nina Kajser i Martina Kočiš za rad Podrška hrvatske javnosti suvremenim pristupima resocijalizacije maloljetnih počinitelja kaznenih djela mentorice izv. prof. dr. sc. Irene Cajner Mraović.

U kategoriji nagrade za timski umjetnički rad u umjetničkom području dobitnici su: Nikolina Dominković, Dino Škare, Tomislav Cifrek, Jasna Licitar, Ana Krešimira Smiljanić, Andrea Višnjić, Franka Troha, Sara Bačani i Lea Berković za rad Svršetak igre mentorice doc. dr. sc. Karoline Vrban Zrinski.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS