Sustavna sociologija 2
Šifra: 45753
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Renato Matić
Izvođači: Ivan Perkov - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija upoznati studente s klasičnom sociološkom teorijom s naglaskom na suvremenost klasičnih teoretika te osigurati kod studenata usvojenost znanja, vještina i kompetencija kako bi mogli analitički i kritički ovladati klasičnim konceptima i temeljnim sociološkim pojmovima i teorijskim paradigmama do razine operativne primjene, što podrazumijeva i pripremu studenata za studij socioloških teorija (klasičnih i suvremenih), ostalih posebnih sociologija na višim godinama studija, kao i za izradu pisanog rada koji pokušava biti stručni ili pregledni rad ili imitirati znanstveni rad.
Literatura:
  1. Đurić, M. 1987. Sociologija Maxa Webera. Zagreb: Naprijed;
  2. G.H. Mead. 2003. Um, osoba i društvo. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo;
  3. Kalanj, Rade. 2005. Suvremenost klasične sociologije. Zagreb: Politička kultura;
  4. Katunarić, Vjeran. 1990. Teorija društva u frankfurtskoj školi. Zagreb: Naprijed;
  5. Ritzer, G. 1997. Suvremena sociologijska teorija. Zagreb: Nakladni zavod Globus;
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Sustavna sociologija 1
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 19. 1. 2018. u 15:32
Uređeno: 19. 1. 2018. u 15:35
Ivan Perkov

Predložene ocjene postat će konačne ako seminarski rad bude prihvaćen i pozitivno ocijenjen. Studenti koji budu trebali korigirati seminare, bit će pravovremeno obaviješteni.

Ispit (upis ocjena) održat će se u srijedu, 31.1.2018. u 10h u dvorani Hvar.

 

Šifra studenta                 Ocjena iz dodatnog kolokvija                  Trenutni prijedlog konačne ocjene

03                                      odličan (5)                                                    vrlo dobar (4)*

04                                      odličan (5)                                                    vrlo dobar (4)*

06                                      vrlo dobar (4)                                               dobar (3)

08                                      odličan (5)                                                    odličan (5)

10                                      odličan (5)                                                    odličan (5)

12                                      odličan (5)                                                    odličan (5)

13                                      odličan (5)                                                    vrlo dobar (4)

14                                      odličan (5)                                                    odličan (5)

16                                      odličan (5)                                                    odličan (5)

19                                      odličan (5)                                                    vrlo dobar (4)*

20                                      odličan (5)                                                    vrlo dobar (4)

21                                      dobar (3)                                                      dobar (3)

22                                      odličan (5)                                                    vrlo dobar (4)*

23                                      odličan (5)                                                    vrlo dobar (4)*

24                                      odličan (5)                                                    vrlo dobar (4)

25                                      odličan (5)                                                    vrlo dobar (4)   

26                                      vrlo dobar (4)                                                odličan (5)

28                                      odličan (5)                                                    vrlo dobar (4)*

30                                      vrlo dobar (4)                                               odličan (5)

31                                      odličan (5)                                                    odličan (5)

32                                      odličan (5)                                                    odličan (5)

33                                      odličan (5)                                                    odličan (5)

34                                      vrlo dobar (4)                                                dobar (3)

37                                      odličan (5)                                                    odličan (5)

39                                      odličan (5)                                                    vrlo dobar (4)*

42                                      odličan (5)                                                    odličan (5)

45                                      odličan (5)                                                    odličan (5)

49                                      vrlo dobar (4)                                                dobar (3)

52                                      vrlo dobar (4)                                                vrlo dobar (4)

 

* ocjena se može povisiti ako seminarski rad bude ocijenjen odličnim i/ili ako studenti dodatno odgovaraju na usmenom ispitu

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS