Objavljeno: 2. 2. 2018. u 14:17
Danijela Vnučec Grdović

Nastavno na obavijest o Otvorenom pozivu na dostavu projektnih prijedloga UP.03.1.1.02 Internacionalizacija visokog obrazovanja, ovime želimo skrenuti pozornost na IZJAVU O SUGLASNOSTI SVEUČILIŠTA, koja je obvezni dio prijavne dokumentacije.

Za projekte koje predlažu sastavnice izjavom se potvrđuje usklađenost projektnog prijedloga s razvojnim i strateškim ciljevima sveučilišta. 

Zamolbe za izjave o suglasnosti potrebno je dostaviti u digitalnom formatu na adresu elektroničke pošte rector@unizg.hr  (cc vesna.kotarski@unizg.hr ) najkasnije do 23.02.2018.

Zamolba treba biti sastavljena u obliku službenog dopisa čelnika sastavnice, sa slijedećim informacijama:

-              Naziv projektnog prijedloga

-              Svrha/Specifični ciljevi (razvoj/uspostava/izvedba združenih studija i/ili razvoj/izvedba studijskih-obrazovnih programa/modula/kolegija na engl/njem/franc.. jeziku u xy području)

-              Prijavitelj / partneri

-              Trajanje provedbe projekta (12-36 mjeseci)

 

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Služba za informatičke i računalne poslove
QuiltCMS