Objavljeno: 17. 10. 2019. u 16:26
Uređeno: 17. 10. 2019. u 16:48
Marija Barić Đurđević
Konstituiran novi Studentski zbor...

Dana 30. 9. 2019. održana je prva, konstituirajuća sjednica Studentskoga zbora Hrvatskih studija na kojoj se birao predsjednik, potpredsjednik te tajnica.

I. sjednica Studentskog zbora Hrvatskih studija

    Dana 30. 9. 2019. održana je prva, konstituirajuća sjednica Studentskoga zbora Hrvatskih studija na kojoj je jednoglasno odlučeno da će predsjednica Studentskoga zbora u akademskog godini 2019. / 2020. biti Marija Barić Đurđević, a potpredsjednik Petar Šarić. Za tajnicu izabrana je Korina Grbeša.

II. sjednica Studentskog zbora Hrvatskih studija

     3. listopada 2019. održana je druga sjednica Studentskoga zbora Hrvatskih studija na kojoj su birani članovi privremenoga Znanstveno-nastavnog vijeća, predstavnici u Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu te članovi Povjerenstva za osiguravanje kvalitete.

Sukladno točki V. Odluke o imenovanju privremenih tijela Sveučilišnoga odjela Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (od 17. siječnja i 28. rujna 2017.), za članove privremenog Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu izabrani su:

iz redova studenata preddiplomske razine Petar Šarić i Stjepan Krovinović,

iz redova studenata diplomske razine Vlatko Smiljanić, univ. bacc. hist. i Marija Barić Đurđević, univ. bacc. lat. et phil.,

iz redova studenata poslijediplomske razine Erik Brezovec, mag. soc. et mag. educ. soc. i Domagoj Đerek, mag. hist.

Sukladno članku 9. stavku 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (Narodne novine, broj 71/07) i članku 22. stavku 1. Pravilnika o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (od 26. ožujka 2010.) za člana u Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je izabrana Marija Barić Đurđević. Za zamjenika u Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu izabrana je Korina Grbeša također jednoglasno.

Na istoj sjednici, Studentski zbor Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu izabrao je kolegu Erika Brezovca i kolegicu Mariju Barić Đurđević za članove u Povjerenstvu za osiguravanje kvalitete Hrvatskih studija.

Kontaktirati Studentski zbor možete preko e mail adrese: szbor.hs@gmail.com , preko Facebook stranice (https://www.facebook.com/szborhs/ ) ili doći osobno na razgovor u sobu 012, u prizemlju zgrade Hrvatskih studija, srijedom od 12 h do 13 h.

 

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS