Objavljeno: 17. 4. 2018. u 10:20
Sara Paraga

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizira završnu konferenciju projekta Educa-T, koja će se održati 8. svibnja 2018. godine u prostorima Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb.

Projekt Educa-T (Emphasis on developing and upgrading of competences for academic teaching) "Razvijanje i unapređivanje kompetencija za poučavanje na visokim učilištima", usmjeren je na unapređivanje kvalitete učenja i poučavanja u visokom obrazovanju.

Rezultati projekta su nacionalni profil kompetencija i okvirni kurikulum za poboljšanje nastavničkih kompetencija kao temelj profesionalnog razvoja sveučilišnih nastavnika.

Cilj konferencije je prezentacija rezultata projekta, razmjena iskustava i dobre prakse te rasprava o okviru za daljnji razvoj kompetencija za akademsko učenje i poučavanje. Namijenjena je upravama visokih učilišta, nastavnicima u visokom obrazovanju, istraživačima te donositeljima politika.

Na konferenciji će članovi radne skupine projekta predstaviti rezultate projekta Educa-T, a primjere dobre prakse će prezentirati međunarodni govornici, predstavnici Sveučilišta u Lundu, Sveučilišta u Antwerpenu i predstavnik Vijeća za financiranje visokog obrazovanja u Engleskoj (Higher Education Funding council for England).

Predviđeni početak konferencije je u 9.30, a završetak u 17.30 sati. Radni jezik konferencije je hrvatski uz napomenu da nije osiguran prijevod izlaganja stranih govornika.

Za sudjelovanje na konferenciji nije potrebno platiti kotizaciju, ali je ograničen broj mjesta.

Prijave za sudjelovanje na konferenciji primaju se najkasnije do 20. travnja 2018. godine na adresu elektroničke pošte Educa-T.projekt@mzo.hr. U prijavi je potrebno navesti kontakt podatke (e-mail i broj telefona) i instituciju iz koje dolazi sudionik.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS