Objavljeno: 10. 1. 2019. u 10:35
Uređeno: 10. 1. 2019. u 10:40
Sara Paraga

Projekti suradnje okrenuti budućnosti (FLCP) veliki su projekti suradnje s ciljem utvrđivanja, ispitivanja, razvoja ili procjene inovativnih pristupa politici s potencijalom za njihovu opću primjenu te za doprinos poboljšanju sustava obrazovanja i osposobljavanja.

Opći ciljevi ovog poziva su:

a) promicanje inovacija u području obrazovanja i osposobljavanja kroz europsku suradnju na razini politike i na praktičnoj razini;

b) osnaživanje ključnih dionika u razvoju i općoj primjeni inovativne politike.

Posebni ciljevi ovog poziva su:

  • pokrenuti dugoročne promjene i ispitati inovativna rješenja na terenu u području obrazovanja i osposobljavanja s potencijalom za njihovu opću primjenu te za stvaranje sustavnog i održivog utjecaja na sustave obrazovanja i osposobljavanja;

  • podržati transnacionalnu suradnju i uzajamno učenje među ključnim dionicima u pitanjima usmjerenima na budućnost;

  • olakšati prikupljanje i analizu dokaza kao potporu inovativnoj politici i praksi. 

Prihvatiljivi podnositelji prijava: javne i privatne organizacije koje djeluju u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih ili druge organizacije društveno-gospodarskog sektora koje obavljaju međusektorske djelatnosti (npr. centri za priznavanje, gospodarske komore, trgovinske organizacije, civilno društvo i kulturne organizacije, mreže dionika, nevladine organizacije itd.)

Trajanje projekta: 24 - 36 mjeseci

Proračun: Ukupni proračun dostupan za sufinanciranje projekata iznosi 12 000 000 EUR.

Najveći iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosit će 500 000 EUR .

Rok za podnošenje prijava: do 19. ožujka 2019. - 12:00 h.

Prijava i njezini obvezni prilozi moraju se predati putem interneta upotrebom ispravnog e-obrasca dostupnog na sljede­ćoj poveznici.

Smjernice za podnositelje prijave i paket za prijavu dostupni su na sljedećoj poveznici.

E- adresa za kontakt: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

 

 

 

 

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS