Objavljeno: 27. 8. 2019. u 10:07
Tea Cacović

Rok za prijavu: 2. listopada 2019. do 13:00 (CET).

Hrvatska zaklada za znanost objavila je poziv za potporu istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća.

Programom se potiče razvoj suradnje između hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) i sadašnjih voditelja ERC projekata radi stjecanja iskustva te razvoja i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa. Programom se financiraju posjeti voditeljima ERC projekata koji se trenutačno provode i provodit će se u vrijeme planirano za posjet, u trajanju od 1 do 6 mjeseci.

Prihvatljivi prijavitelji su javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete:

  • biti aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini;
  • zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa
  • biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.

Istraživačka područja prihvatljiva za prijavu su: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.

Iznos financiranja po pojedinačnom projektu pokriva sljedeće troškove:

  • troškovi smještaja i hrane za vrijeme boravka u instituciji - domaćinu; mjesečno 2.000,00 eura neto (u kunskoj protuvrijednosti)
  • trošak javnog prijevoza do mjesta institucije-domaćina.

Trajanje financiranja posjeta: od 1 mjeseca do 6 mjeseci

Okvirni kraj vrednovanja: prosinac 2019. godine.

Prijava na natječaj odvijat će se putem e-pošte programa ercpotpora@hrzz.hr. Obrasce i dodatnu dokumentaciju potrebno je ispuniti prema uputama navedenim u natječaju na engleskom i hrvatskom jeziku i poslati e-poštom. Izjava prijavitelja da će se javiti na natječaj popunjava se samo na hrvatskom jeziku, a pismo podrške voditelja ERC projekta popunjava se samo na engleskom jeziku.
 
Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj mogu se uputiti na e- adresu: ercpotpora@hrzz.hr.

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju te obrasce za prijavu možete pronaći na poveznici.

*Sudjelovanje u programu ne pruža poseban tretman na natječaju za dodjelu ERC potpore.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS