Objavljeno: 14. 11. 2019. u 12:56
Tea Cacović

Okvirni program Obzor Europa koji će se kao nastavak programa Obzor 2020 provoditi u razdoblju od 2021. do 2027 predstavlja najveće zajedničko ulaganje u istraživanje i inovacije na svijetu i otvoren je za sudionike širom svijeta. Predloženi proračun programa iznosi gotovo 100 milijardi eura. Dogovor oko zakonskog paketa novog programa između  Europskog parlamenta i Vijeća je postignut. Pokrenut je postupak zajedničkog dizajna kako bi se optimizirali ciljani učinci za prve četiri godine provedbe.

30. listopada 2019., Europska komisija objavila je Izvješće o ‘online’ konzultacijama koje su bile organizirane od lipnja do listopada 2019., a obuhvaća i podatke prikupljene tijekom Europskih dana istraživanja i inovacija (R&I Days). Objavljeni podatci analizirani su na temelju 6806 odgovora koji su prikupljeni u ‘online’ konzultacijama u vježbi Zajedničkog dizajna (co-design), kao i na temelju mišljenja koje je 3874 sudionika iznijelo u aktivnostima u okviru konferencije ‘Europski dani istraživanja i inovacija’ održane u Bruxellesu od 24 do 26 rujna 2019.

Izvješće je dostupno ovdje.

Revidirana verzija izvornoga dokumenta „Orijentacija prema prvom strateškom planu za Obzor Europa“ sada je otvorena za konzultacije i mogućnost uvažavanja vaših stavova, usredotočujući se na ograničen broj pitanja koja prije nisu bila otvorena. Sudjelovanje u ovom procesu za predstavnike institucija i pojedince moguće je putem ispunjavanja online obrasca dostupnog putem sljedeće poveznice: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/366a854b-3ff8-f4e7-a881-5ac0f2bc96c3?startQuiz=true&surveylanguage=EN

Prema priopćenju Europske komisije, ovo je posljednja faza online konzultacija koja završava 17. studenog 2019.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS