Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Objavljeno: 9. 3. 2020. u 10:23
Tea Cacović

Rok za podnošenje zahtjeva je 10. travnja 2020. godine.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2020. godini

Sukladno javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova/škola održanima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

Znanstvenim i znanstvenostručnim skupom, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima u ovome području te donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti ili struke.

Znanstvenom i znanstvenostručnom školom, u smislu prvoga stavka, smatra se redovito ili povremeno znanstveno-edukacijsko okupljanje namijenjeno studentima i mladim znanstvenicima.


Prihvatljivi prijavitelji su znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva - znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Maksimalni iznos financijske potpore iznosi 50.000,00 kuna za pojedini skup/školu za pokriće sljedećih troškova:

  • pripremnih troškova organizacije skupa/škole (tiskanje poziva, obavijesti, programa, materijala, poštarina, izrada internetske stranice skupa/škole);
  • najma dvorane i opreme za vrijeme održavanja skupa/škole (do pet dana);
  • tiskanja knjige sažetaka radova i ostalih materijala sa skupa/škole na drugim medijima; ostalih troškova izravno vezanih uz provedbu programa skupa/škole (npr. usluge usmenog i pisanog prijevoda, usluga lektoriranja i recenziranja radova, troškova puta i smještaja organizatora i pozvanih predavača i sl.).

U zahtjevu je potrebno navesti koji od prihvatljivih troškova je potreban i u kojem iznosu, a za svaki prijavljeni trošak potrebno je dostaviti preslike računa ili predračuna/ponuda.

Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi: https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci.  

U elektroničkom obrascu nužno je unijeti ukupne planirane troškove skupa/škole te ukupne planirane iznose svih izvora financiranja u 2020. godini.

U slučaju podnošenja zahtjeva nakon održanoga skupa/škole zahtjevu se prilaže detaljan prikaz svih utrošenih financijskih sredstava uz prilaganje preslika računa i/ili ugovora kojima se dokazuju visina i struktura utrošenih financijskih sredstava.

Iznos tražen od Ministarstva treba biti opravdan i ne smije biti veći od ukupnih troškova skupa/škole u 2020. godini.

Zahtjev za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenog i znanstvenostručnog skupa/škole u 2020. godini podnosi se u elektroničkome ili tiskanome obliku.

U slučaju kada se zahtjev podnosi u tiskanome obliku, potrebno je ispisani i potpisani završeni obrazac zajedno s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu Ministarstva.

U slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkome obliku, obrazac i prilozi ne šalju se u tiskanome (papirnatome) obliku na adresu Ministarstva, već isključivo elektroničkim putem.

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:

a) prva obavijest sudionicima skupa/škole
b) definiran (okvirni) program skupa/škole
c) preslike računa ili predračuna/ponuda iz kojih se vidi visina/struktura izvršenih ili planiranih troškova organizacije skupa/škole te
d) potpisana Izjava o potvrdi prijave na Javni poziv odgovorne osobe organizatora skupa/škole - samo u slučaju kad se zahtjev podnosi u elektroničkome obliku.

U propisanome roku, potrebno je cjelovitu natječajnu dokumentaciju dostaviti:

a) ili u tiskanome obliku na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2020. godini“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

b) ili elektroničkim putem u sustavu webObrasci.

Pitanja vezana uz Javni poziv zaprimaju se isključivo elektroničkim putem na adresu e-pošte: np-skupovi@mzo.hr.

Elektroničke prijave zatvaraju se u petak, 10. travnja 2020. godine, u 16.00 sati, a zahtjevi podneseni u tiskanome obliku trebaju imati poštanski žig ne kasniji od 10. travnja.

Tekst poziva, detalje i dokumentaciju, možete pogledati na poveznici.

 

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS