Objavljeno: 21. 5. 2018. u 18:46
Uređeno: 23. 5. 2018. u 11:44
Maria Florencia Luchetti

U utorak, 17. travnja 2018. Znanstveni zavod Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu sudjelovao je na sastanku odbora međunarodnog Trećeg Hrvatskog iseljeničkog kongresa koji će se ove godine održati u Osijeku, od 28. lipnja do 1. srpnja.

Osim Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, ustanove koje sudjeluju u organizaciji kongresa su: Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Institut za migracije i narodnosti, Hrvatski državni arhiv Zagreb, Ekonomski fakultet u Osijeku, Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, Sveučilište Waterloo u Kanadi i Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK.

Važan cilj ovog kongresa je razvijanje suradnje i povezivanje hrvatskog iseljeništva s domovinom.

Više informacija o kongresu možete dobiti na sljedećoj poveznici: http://www.cro-diasporacongress.com/

 

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS