Objavljeno: 21. 5. 2018. u 18:46
Uređeno: 23. 5. 2018. u 11:44
Maria Florencia Luchetti

U utorak, 17. travnja 2018. Znanstveni zavod Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu sudjelovao je na sastanku odbora međunarodnog Trećeg Hrvatskog iseljeničkog kongresa koji će se ove godine održati u Osijeku, od 28. lipnja do 1. srpnja.

Osim Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, ustanove koje sudjeluju u organizaciji kongresa su: Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Institut za migracije i narodnosti, Hrvatski državni arhiv Zagreb, Ekonomski fakultet u Osijeku, Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, Sveučilište Waterloo u Kanadi i Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK.

Važan cilj ovog kongresa je razvijanje suradnje i povezivanje hrvatskog iseljeništva s domovinom.

Više informacija o kongresu možete dobiti na sljedećoj poveznici: http://www.cro-diasporacongress.com/

 

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS