Objavljeno: 19. 12. 2018. u 17:53
Uređeno: 20. 12. 2018. u 09:52
Sara Paraga

Od 6. do 8. prosinca 2018. u Zagrebu je održana međunarodna stručno-znanstvena konferencija "Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država" u organizaciji Instituta za migracije i narodnosti i suorganizaciji niza institucija i organizacija među kojima je i Znanstveni zavod Hrvatskih studija.

Cilj konferencije je bio promišljati o hrvatskom identitetu dvadeset sedam godina nakon osnutka hrvatske države, progovoriti o temeljnim društvenim pitanjima hrvatskog društva danas, komparirajući slične probleme država u okruženju, pitanja odnosa države, identiteta i hrvatske dijaspore, kao i Hrvata kao nacionalnih manjina, konstitutivnog naroda ili autohtone zajednice.

Na konferenciji je sudjelovalo više od 180 sudionika iz Hrvatske i inozemstva s preko 150 održanih izlaganja koja su bila raspoređena u 23 panela.

Djelatnice Znanstvenog dr. sc. Katica Jurčević, dr. sc. Natasha Kathleen Levak, dr. sc. Maria Florencia Luchetti i Tea Cacović sudjelovale su u organizacijskom dijelu konferencije, s izlaganjima i kao moderatorice panela Suvremeno iseljeništvo, Identitet i religija, Migracija, remigracija, azil, Južna Amerika I: povijest, identitet, izazovi i Južna Amerika II: Kultura, identitet, države, nacionalizmi.

Na svečanom zatvaranju konferencije koja se održala u dvorani Narodni dom HAZU predstavljeni su zaljučci s dvadeset i tri održana panela.

 


 

 

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS