Objavljeno: 25. 4. 2019. u 10:48
Sara Paraga
CREARCH seminar "Pričanje...

ICARUS HRVATSKA organizira prvi u nizu seminara vezanih uz javne aktivnosti arhiva i drugih ustanova koje se bave prikupljanjem i istraživanjem arhivskoga gradiva (izložbeni, pedagoški, nakladnički, popularizacijski i drugi javni programi) u Iloku, 24.-25. svibnja 2019. pod nazivom „Pričanje povijesti: arhivske prakse i perspektive“.

Seminar se organizira u okviru Kreativne Europe CREARCH - CReative European ARCHives as innovative cultural hubs u suradnji s Muzejom grada Iloka s ciljem razmatranja tradicionalnih aktivnosti, ali i kreativnih i inovacijskih mogućnosti i potencijala arhivskih ustanova i zbirki, analiziranja uspješnih rješenja, te razrade i promišljanja novih programa i trendova.

ICARUS Hrvatska partner je u projektu Kreativne Europe CREARCH - CReative European ARCHives as innovative cultural hubs.

Cilj je programa analizirati, opisati i potaknuti kreativne potencijale arhivskih dokumenata i priča koje su u njima kako bi privukli novu publiku u arhive.

Program će okupiti stručnjake iz arhiva, muzeja, kulturnih i znanstvenih ustanova koji se bave čuvanjem, istraživanjem i predstavljanjem arhivskih izvora.

Više informacija o programu i obrazac prijave za sudjelovanje na seminaru dostupni su na mrežnim stranicama CREARCH Seminar ILOK.

Rok za prijavu je 30. travanj 2019.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS