Objavljeno: 25. 4. 2019. u 10:48
Sara Paraga
CREARCH seminar "Pričanje...

ICARUS HRVATSKA organizira prvi u nizu seminara vezanih uz javne aktivnosti arhiva i drugih ustanova koje se bave prikupljanjem i istraživanjem arhivskoga gradiva (izložbeni, pedagoški, nakladnički, popularizacijski i drugi javni programi) u Iloku, 24.-25. svibnja 2019. pod nazivom „Pričanje povijesti: arhivske prakse i perspektive“.

Seminar se organizira u okviru Kreativne Europe CREARCH - CReative European ARCHives as innovative cultural hubs u suradnji s Muzejom grada Iloka s ciljem razmatranja tradicionalnih aktivnosti, ali i kreativnih i inovacijskih mogućnosti i potencijala arhivskih ustanova i zbirki, analiziranja uspješnih rješenja, te razrade i promišljanja novih programa i trendova.

ICARUS Hrvatska partner je u projektu Kreativne Europe CREARCH - CReative European ARCHives as innovative cultural hubs.

Cilj je programa analizirati, opisati i potaknuti kreativne potencijale arhivskih dokumenata i priča koje su u njima kako bi privukli novu publiku u arhive.

Program će okupiti stručnjake iz arhiva, muzeja, kulturnih i znanstvenih ustanova koji se bave čuvanjem, istraživanjem i predstavljanjem arhivskih izvora.

Više informacija o programu i obrazac prijave za sudjelovanje na seminaru dostupni su na mrežnim stranicama CREARCH Seminar ILOK.

Rok za prijavu je 30. travanj 2019.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS