Znanost

Zaposlenici Hrvatskih studija istražuju različite teme u područjima humanističkih, društvenih i interdisciplinarnih znanosti, točnije u poljima filozofije, povijesti, psihologije, sociologije, komunikologije, edukacijskih znanosti, hrvatskog latiniteta i kroatologije. Većina zaposlenika bili su, ili još uvijek jesu, uključeni u istraživačke projekte na nacionalnoj ili Sveučilišnoj razini, a neki od njih bili su voditelji istraživačkih projekata. Rezultate svojih istraživanja zaposlenici iznose na znanstvenim i stručnim skupovima koje organiziraju ili suorganiziraju Hrvatski studiji, kao i na ostalim domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima. Također, Hrvatski studiji izdaju interdisciplnarni znanstveno-stručni časopis Kroatologija.

Za sve upite u vezi sa znanstvenom i stručnom djelatnošću Hrvatskih studija, obratite se prof. dr. sc. Anti Čoviću, Povjereniku za znanost.


Objavljeno: 12. 1. 2018. u 08:24
Danijela Vnučec Grdović

Otvoren je poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja na dostavu projektnih prijedloga iz područja Internacionalizacija visokog obrazovanja koji je na mrežnim stranicama Europskog socijalnog fonda objavljen u prosincu:  http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/internacionalizacija-visokog-obrazovanja/

British Council djeluje na području visokog obrazovanja u svijetu kako bi promicao znanje i prijateljsko razumijevanje između Ujedinjenog Kraljevstva i drugih zemalja. Posebno Vam želimo skrenuti pažnju na stručnu potporu koju British Council pruža ustanovama s ciljem internacionalizacije visokog obrazovanja, pri čemu engleski jezik ima jednu od ključnih uloga.   

 

U tu svrhu pripremljena je brošura u prilogu koja odgovara na aktualne potrebe hrvatskih visokoškolskih ustanova u kontekstu Strategije za znanost i visoko obrazovanje, odnosno internacionalizacije kao jednog od njenih ključnih ciljeva. U brošuri su predstavljeni načini, proizvodi i usluge kojima British Council u Hrvatskoj može pomoći hrvatskim institucijama u njihovim međunarodnim naporima.

 

Vjerujemo da ćete prepoznati njihovu vrijednost te razmotriti njihovo uključivanje u Vaše projektne prijedloge.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS