Objavljeno: 28. 6. 2016. u 17:08
Jasminka Despot Lučanin

Temeljem Odluke Senata od 14. lipnja 2016., te odluke Znanstveno-nastavnog vijeća Hrvatskih studija od 28.lipnja 2016., Hrvatski studiji upućuju poziv zaposlenicima u znanstveno-nastavnim zvanjima u društvenom i humanističkom području da se prijave za  kratkoročnu financijsku potporu istraživanju u 2016. godini.

Moguće je prijaviti novi prijedlog istraživanja u društvenom području i u humanističkom području po istim uvjetima i mjerilima, koristeći iste sveučilišne obrasce iz 2015. godine.

Ukupna preostala financijska sredstva za rapodjelu iznose: 49.640,00 kn.

Prijedlozi istraživanja u interdisciplinarnom području prijavljuju se sukladno članku 2, st. 2 Odluke Senata od 14. lipnja 2016. odnosno izravno Uredu za istraživanja Sveučilišta  Zagrebu.

Prijedlozi istraživanja u društvenom i humanističkom području bit će vrednovani, a potpore raspodijeljene od strane povjerenstva imenovanog od Znanstveno-nastavnog vijeća Hrvatskih studija, u okviru dodijeljenih sredstava i sukladno općim pravilima usvojenim na Vijećima područja i Senatu u akademskoj godini 2014./2015. odnosno bit će rangirani po ukupnom broju bodova (od najvećeg prema najmanjem). Potpore se odobravaju prema redoslijedu na rang listi do iscrpljivanja raspoloživih sredstava.

Svi potrebni dokumenti priloženi su ovoj obavijesti: Prijavni obrazac, Upute za popunjavanje prijavnog obrasca, Kriteriji vrednovanja po područjima, Odluka Senata i natječaj iz 2015., Odluka Senata iz 2016.

Rok za predaju Prijavnog obrasca je nedjelja, 3. srpnja 2016. do 23,59 sati, elektroničkim putem, na adresu: jdespot@hrstud.hr

Rezultati vrednovanja bit će objavljeni u srijedu, 6. srpnja 2016.

Povjerenica za znanost HS

/_news/37060/Prijavni_obrazac_za_potpore_znanstvenim_i_umjetnickim_istrazivanjima_2015.xlsx

/_news/37060/Upute_za_popunjavanje_obrasca_Potpore_2015.pdf

/_news/37060/Kriteriji_za_evaluaciju_potpora_2015_-_Drustveno_podrucje.pdf

/_news/37060/Kriteriji_za_evaluaciju_potpora_2015_-_Humanisticko_podrucje.pdf

/_news/37060/Odluka o raspodjeli sredstava 2016.pdf

/_news/37060/Odluka_Senata_-_o_raspisu_natjecaja_za_Potpore_znanstvenim_i_umjetnickim_istrazivanjima_u_2015.pdf

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS