Objavljeno: 8. 7. 2019. u 11:46
Uređeno: 8. 7. 2019. u 13:34
Sanja Blažević

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu suorganizator je znanstvenog skupa "Predziđe kršćanstva", koji će će se održati u Sisku i Dubici u studenom 2019. godine. Organizator skupa je Sisačka biskupija, a uz Hrvatske studije suorganizator je i Hrvatsko katoličko sveučilište.

Jednodnevni pozivni znanstveni skup radnoga naziva "Predziđe kršćanstva" održava se u mjestu najsjajnije Berislavićeve pobjede nad Osmanlijama 1513. godine, kako bi se raspravilo o uzrocima, tijeku, posljedicama i odjecima osmanlijskih provala na hrvatske krajeve, posebice dijelove teritorija između Une i Kupe. U organizacijskom odboru ispred Hrvatskih studija su doc.dr.sc. Stipica Grgić i doc.dr.sc. Vlatka Vukelić.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS