Objavljeno: 19. 3. 2017. u 15:50
Radoslav Sakač

Poštovane studentice i studenti,

u povodu odluke Senata o upisnim kvotama na Hrvatskim studijima rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras održao je u subotu 18. ožujka 2017. na inicijativu Studentskoga zbora Hrvatskih studija sastanak sa studentima, prorektorom prof. dr. sc. Antom Čovićem i sa mnom kao pročelnikom Hrvatskih studija.

Na sastanku je dogovoreno da će se u prvom mogućem terminu održati sastanak rektora prof. dr. sc. Damira Borasa s predstavnicima studentskih udruga koje su aktivne na Hrvatskim studijima i s članovima Studentskoga zbora, kako bi se razmotrili prigovori studenata na odluku Senata o upisnim kvotama na Hrvatskim studijima. Sastanak sa studentima rektor je zakazao sljedeći utorak, 21. ožujka u 12 sati.

Na sastanku u subotu rektor je objasnio da je odluci Senata o upisnim kvotama na Hrvatskim studijima prethodio jednoglasni prijedlog Rektorskoga kolegija u užem i širem sastavu, koji se zasnivao na činjenici da bi, nakon uključivanja FFDI-ja u sastav Sveučilišta pod nazivom Fakultet filozofije i religijskih znanosti, došlo do utrostručavanja studija filozofije na Sveučilištu. Naglasio je da se odluka o nultoj upisnoj kvoti na prvu godinu preddiplomskoga studija Filozofije ne će odraziti na pravo već upisanih studenata završiti studij prema uvjetima koji su vrijedili prilikom upisa studija, a niti na prava nastavnika. Odluka se odnosi isključivo na upis na prvu godinu preddiplomskoga studija Filozofije, s tim da će oni koji već jesu na preddiplomskom studiju Filozofije, sljedeće akademske godine moći upisati diplomski studij Filozofije.

Činjenica da se na preddiplomskom studiju postojećega studijskoga programa Filozofije novi studenti više ne će upisivati, ne znači da se ukida Odsjek za filozofiju ili da se ukida filozofija na Hrvatskim studijima, za koju će, kako je rektor naglasio, kao važnu programsku sastavnicu studija na Hrvatskim studijima trebati pronaći odgovarajuću formu koja ne će biti u suprotnosti sa zahtjevom da se studijski smjerovi na Hrvatskim studijim ne smiju preklapati s drugim studijima koji se izvode na Sveučilištu.

Ponedjeljak 20. ožujka radni je dan i nastava će se normalno održati. Molim sudionike najavljenoga "Studentskoga sabora" u organizaciji udruge "Studenti govore" da svoje prigovore, nezadovoljstvo i upite artikuliraju na način koji je primjeren akademskoj zajednici i da ne podrže one koji u ponedjeljak žele ometanjem blokirati nastavu. Blokada nastave nije i ne može biti "nenasilno i demokratsko djelovanje". Nemojte nasjedati na manipulacije u kojima pojedinci svoje vlastite interese skrivaju iza interesa studenata ili institucije.  

 

Izv. prof. dr. sc. Mario Grčević


Pročelnik Hrvatskih studija

 

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS