Objavljeno: 21. 2. 2018. u 21:34
admin

Poštovane kolegice i kolege, dragi studenti,

privremeno Znanstveno-nastavno vijeće Hrvatskih studija na sedmoj izvanrednoj sjednici 21. veljače 2018., nakon ponovne rasprave i odlučivanja, apsolutnom većinom svih glasova „za“, uz jedan glas „protiv“, donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Izvedbenoga nastavnoga plana preddiplomskih i diplomskih studija u ljetnom semestru XXVI. ak. god. 2017./2018.

Stoga će od četvrtka 22. veljače do nedjelje 25. veljače svi preostali studenti moći upisivati ljetni semestar preko studomata prema nastavnom planu usklađenom s promijenjenim studijskim programima. Detaljne upute za upis objavila je studentska služba. Nastava iz obvezatnih predmeta u ljetnom semestru počinje 26. veljače, a iz izbornih predmeta 5. ožujka 2018.

Na sjednici je ponovljeno kako će svi studenti imati mogućnost završiti studijski program koji su upisali na način da će svaki obvezatni predmet moći slušati i polagati prema starom ili novom programu. Tako će studenti 6. semestra preddiplomskoga studija filozofije moći birati hoće li upisati i slušati obvezatni predmet Filozofija povijesti (prema promijenjenom programu) ili obvezatni predmet Kant (prema starom programu). Isto tako, studenti diplomskoga studija filozofije mogu birati između obvezatnih predmeta Etika 2 (prema promijenjenom programu ima dva sata predavanja) ili Etika 2: obvezni seminar (prema starom programu ima dva sata seminara). U tu se svrhu pri upisu, namjesto jednoga obvezatnoga predmeta njima nudi nova skupina od dvaju obvezatnih predmeta, koja je označena kao „izborna“, samo zato što nema tehničke mogućnosti da piše skupina za izbor obvezatnoga predmeta.

Svim studentima i studenticama želim dobar početak i uspješan tijek ljetnoga semestra!

U Zagrebu 21. veljače 2018.

pročelnik Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

izv. prof. dr. sc. Mario Grčević              

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS