Objavljeno: 26. 10. 2018. u 18:06
Josip Zekić

Javna obrana doktorskoga rada Marine Novine pod naslovom "Filozofijska analiza empirijskih temelja suvremene kozmologije", mentora dr. sc. Stipe Kutleše, znanstvenoga savjetnika, u okviru Poslijediplomskoga doktorskoga studija filozofije, održati će se u četvrtak 8. studenoga 2018. u 11:00 sati u dvorani Velika vijećnica.

Povjerenstvo za obranu doktorskoga rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić, (predsjednik)
  2. dr. sc. Boris Kožnjak, znanstveni suradnik
  3. doc dr. sc. Sandro Skansi
Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS