Objavljeno: 7. 7. 2017. u 15:08
Darko Čokor

Isprave koje je donijelo Znanstveno-nastavno vijeće 5. lipnja 2017.

1.a. Ovjera zapisnika 2. sjednice Znanstveno-nastavnoga vijeća od 27. ožujka 2017.

1.b. Ovjera zapisnika 2. elektroničke sjednice Znanstveno-nastavnoga vijeća okončane 24. svibnja 2017.

2. Odluka o izboru dr. sc. Stipana Tadića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora (prvi izbor) u znanstvenom području društvenih znanosti, polju sociologije

3. Odluka o izboru dr. sc. Irene Klasnić u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polju pedagogije

4. Odluka o izboru dr. sc. Lovorke Brajković u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije

5. Odluka o izboru dr. sc. Ante Mikića u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u interdisciplinarnom području znanosti

6. Odluka o izboru dr. sc. Željke Metesi Deronjić u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorandice u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filozofije

7. Odluka o izboru Lucijana Šupljike Gabelice u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, polju kineziologije

8. Odluka o izboru Maje Ribar u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju psihologije

9. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i stručnom povjerenstvu radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, za rad na Odsjeku za povijest

10. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i stručnom povjerenstvu radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, za rad na Odsjeku za hrvatski latinitet

11. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i stručnom povjerenstvu radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, za rad na Odsjeku za hrvatski latinitet

12. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i stručnom povjerenstvu radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u interdisciplinarnom području znanosti, polju obrazovnih znanosti, za rad na Odsjeku za edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika

13. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i stručnom povjerenstvu radi izbora suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filozofije

14. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i stručnom povjerenstvu radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filozofije

15. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i stručnom povjerenstvu radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti umjetnosti

16. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i stručnom povjerenstvu radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti, za rad na Odsjeku za komunikologiju

17. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i stručnom povjerenstvu radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednoga profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, za rad na Odsjeku za hrvatski latinitet

18. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i stručnom povjerenstvu radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednoga profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, za rad na Odsjeku za kroatologiju

19. Lista članova istražnoga povjerenstva prema članku 98. stavku 5. Pravilnika o radu od 29. veljače 2015.

20.1. Odluka o donošenju izvedbenih nastavnih planova u akademskoj godini 2017./2018.

20.2. Odluka o upisnim kvotama na diplomske studije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2017./2018.

20.3. Kriteriji za upis na diplomske studije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2017./2018.

20.4. Odluka o kvotama za prijelaz studenata s drugih visokih učilišta na Hrvatske studije u akademskoj godini 2017./2018.

22. (tehnička rezervacija broja)

23.1. Odluka o Povjerenstvu za vrjednovanje prijedloga istraživanja iz sredstava kratkoročne potpore Sveučilišta u Zagrebu

23.2. Odluka o suorganizaciji znanstvenoga skupa Kongres digitalnoga društva/smart_internet_18, koji će se održati u Puli od 15. do 18. ožujka 2018.

 

Isprave s kojima je Znanstveno-nastavno vijeće upoznato 5. lipnja 2017.

24. Obavijesti iz Uprave

24.1 Zamolba radi produljenja roka ispunjavanja zahtjeva iz Pisma očekivanja ministra znanosti i obrazovanja Hrvatskim studijima od 12. prosinca 2014.

24.2. Presuda Županijskoga suda u Zagrebu P-14/17-11 od 10. travnja 2017.

24.3. Presuda Vrhovnoga suda Republike Hrvatske Gž 8/17-2 od 27. travnja 2017.

24.4. Pročelnikova i Rektorova odluka o razmjernom umanjenju plaća za razdoblje sudjelovanja u štrajku od 26. travnja 2017.

24.5. Utvrđenje Inspektorata rada od 4. svibnja 2017.

24.6. Imenovanja Nacionalnoga vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj od 26. travnja 2017.

24.7. Pročelnikova imenovanja od 19. travnja 2017. sedam radnih skupina za izradu prijedloga reformiranoga studija

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Služba za informatičke i računalne poslove
QuiltCMS