Objavljeno: 11. 9. 2017. u 09:39
Darko Čokor

Isprave koje je Znanstveno-nastavno vijeće donijelo 7. rujna 2017.

1. Odluka o izboru člana Senata

2. Odluka o izboru članova Vijeća društveno-humanističkoga područja

3.1. Odluka radi izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora u području društvenih znanosti, polju psihologije (vanjska suradnja iz psihologije izbora zanimanja)

3.2. Odluka radi izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora u području društvenih znanosti, polju psihologije (vanjska suradnja iz regresijske i faktorske analize, menadžmenta ljudskih potencijala i multivarijatnoga razlikovanja grupa)

3.3. Odluka radi izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, polju sociologije (vanjska suradnja iz socioloških aspekata iseljavanja Hrvata u XIX. i XX. stoljeću)

4.1. Odluka radi izbora u naslovno nastavno zvanje predavača u području humanističkih znanosti, polju povijesti (vanjska suradnja iz kulturne povijesti, povijesti prava i države kao i hrvatske i svjetske moderne i suvremene povijesti)

4.2. Odluka radi izbora u naslovno nastavno zvanje predavača u području humanističkih znanosti, polju povijesti (vanjska suradnja o ulozi redovništva u hrvatskoj kulturi)

4.3. Odluka radi izbora u naslovno nastavno zvanje predavača u području humanističkih znanosti, polju povijesti (vanjska suradnja o Hrvatskoj i Prvom svjetskom ratu)

4.4. Odluka radi izbora u naslovno nastavno zvanje predavača u području humanističkih znanosti, polju povijesti (vanjska suradnja iz hrvatske vojne povijesti do kraja XX. stoljeća))

4.5. Odluka radi izbora u naslovno nastavno zvanje predavača u području humanističkih znanosti, polju povijesti (vanjska suradnja iz usmene povijesti o ratovima u Hrvatskoj u XX. stoljeću)

4.6. Odluka radi izbora u naslovno nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti, polju psihologije (vanjska suradnja iz istraživanja i nastave psihologije ličnosti i evolucijske psihologije))

4.7. Odluka radi izbora u naslovno nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti, polju psihologije (vanjska suradnja iz živčanih osnova psihičkih procesa))

4.8. Odluka radi izbora u naslovno nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti, polju sociologije (vanjska suradnja o radu i ulozi katoličkih misija u iseljeništvu)

4.9. Odluka radi izbora u naslovno nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti, polju sociologije (vanjska suradnja iz sociologije hrvatskoga iseljeništva))

5.1. Odluka radi izbora u naslovno suradničko zvanje asistenta u području društvenih znanosti, polju psihologije (vanjska suradnja iz razvojne psihologije i odgojno-obrazovnih znanosti, umijeća i čestitosti)

5.2. Odluka radi izbora u naslovno suradničko zvanje asistenta u području humanističkih znanosti, polju filologije (vanjska suradnja iz latinskoga jezika, antičke književnosti i hrvatskoga latinizma)

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Služba za informatičke i računalne poslove
QuiltCMS