Objavljeno: 24. 9. 2018. u 10:05
Administrator

Odluke koje je donio 12. ZNV 12. rujna 2018.

1. Ovjera zapisnika

1.a. Ovjera zapisnika 8. redovite sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVI. akademskoj godini, održane 29. ožujka 2018.

1.b. Ovjera zapisnika 10. redovite sjednice privremenoga Znanstveno- nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVI. akademskoj godini, održane 27. lipnja 2018.

1.c. Ovjera zapisnika 11. redovite sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVI. akademskoj godini, održane 12. srpnja 2018.

2. Odluke temeljem izvješća stručnih povjerenstava

2.a. Odluka o obustavi postupka reizbora dr. sc. Eve Anđele Delale u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom područje društvenih znanosti, polju psihologije

2.b. Odluka o izboru dr. sc. Stjepana Ćosića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora u trajnom zvanju, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, grani hrvatske i svjetske moderne i suvremene povijesti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.c. Odluka o izboru dr. sc. Darija Vučenovića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije, grani kliničke i zdravstvene psihologije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.d. Odluka o izboru Jelene Jurete u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije, na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust), u punom radnom vremenu

2.e. Odluka o izboru Lidije Bogović u naslovno suradničko zvanje asistenta, u područjima interdisciplinarnih znanosti, polju kroatologije

2.f. Odluka o izboru mr. sc. Tine Roso u naslovno suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti

3. Raspisivanje javnih natječaja

3.a. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora u trajnom zvanju, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije, grani razvojne psihologije

3.b. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora u trajnom zvanju, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filozofije, grani etike, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

4. Ostala kadrovska pitanja

4.a. Odluka o koordinatoru za studente s invalidnošću

4.b. Odluka o ECTS-koordinatoru

5. Opisi predmeta

5.a. Odluka o prihvaćanju opisa predmeta Računalno posredovana komunikacija i upravljanje virtualnim timovima / Computer-mediated communication and virtual team management na preddiplomskom sveučilišnom studiju komunikologije

5.b. Odluka o prihvaćanju dvaju opisa predmeta na sveučilišnom studiju sociologije

5.c. Odluka o prihvaćanju šest opisa predmeta na sveučilišnom studiju psihologije

Nastava i studenti

6. Odluka o imenovanju mentora za provedbu nastavne prakse

7. Odluka o naknadi mentorima za provedbu nastavne prakse

8. Odluka o studentskim ispravama

9. Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenoga nastavnoga plana preddiplomskih i diplomskih studija XXVII. akademske godine (2018./2019.)

Poslijediplomski studiji

10.a. Odluka o prihvaćanju ocjene teme doktorskoga rada Sabine Galeković Krušlin od 12. lipnja 2018.

10.b. Odluka o prihvaćanju ocjene teme doktorskoga rada Ivanke Magić Kanižaj od 4. srpnja 2018.

10.c. Odluka o ispunjenosti uvjeta za stjecanje akademskoga stupnja i naziva doktora znanosti Ivana Radoša

10.d. Odluka o ispunjenosti uvjeta za stjecanje akademskoga stupnja i naziva doktora znanosti Marije Pandžić

Znanost

11.a. Suglasnost  radi sudjelovanja u prijavi projekta „Demografija novi izazov”

11.b. Suglasnost  radi sudjelovanja u prijavi projekta „Poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata”

11.c. Suglasnost  radi sudjelovanja u prijavi projekta „Iseljeništvo kao pokretač razvoja u RH”

11.d. Odluka o suorganiziranju međunarodnoga znanstvenoga skupa „Hrvatska filozofija u interakciji i kontekstu“ u Cresu

12. Obavijesti iz Uprave

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Služba za informatičke i računalne poslove
QuiltCMS